top of page

za 18 jun

|

Kantoor MasterTolken

Tolken bij letselschade

PE punten: 5 (4 college-uren en 1 PE inleesliteratuur + terminologielijst) Prijs: 155,- ex. BTW incl. koffie/thee/lunch Docent: mr. M. Bennami is als teamcoördinator bij RN Letselschade o.a. belast met de inhoudelijke dossierbehandeling en het bijstaan van letselschadeslachtoffers.

De inschrijving is gesloten
Andere cursissen bekijken

Tijd en locatie

18 jun 2022, 09:30 – 14:00

Kantoor MasterTolken, Westzijde 83g, 1506 GA Zaandam, Nederland

Gasten

Over het evenement

Uitgangspunt van het Nederlandse schadevergoedingsrecht is dat een ieder zijn eigen fout/schade draagt, tenzij de schade is veroorzaakt door een ander en die ander daarvoor aansprakelijk wordt geacht. Deze schade dient passend gecompenseerd te worden. Schade kan bestaan uit vermogensschade of ander nadeel, ook wel immateriële schade. Uitgangspunt daarbij is dat de geleden schade volledig dient te worden vergoed door de wederpartij, in de praktijk is dit meestal de verzekeraar.   

Belangrijk is dat het slachtoffer zoveel mogelijk moet worden teruggebracht in de positie waarin hij/zij zou hebben verkeerd ingeval de schadeveroorzakende gebeurtenis niet had plaatsgevonden. Maar hoe berekent men de schadevergoeding? Hoe kom je uit op een passend bedrag dat erkenning biedt aan de gelaedeerde? Welke schadeposten zijn er en hoe berekent men deze?   

Het komt regelmatig voor dat een slachtoffer de Nederlandse taal niet machtig is. Het slachtoffer mag dan een tolk meenemen naar een gesprek met de verzekeraar. Deze gesprekken geschieden veelal bij slachtoffers thuis. Tijdens deze gesprekken worden onder meer de gevolgen van het ongeval besproken en de daarmee samenhangende schadecomponenten. Om goed te kunnen tolken in zulke ingewikkelde gesprekken die vaak ook nog een emotionele lading hebben, is kennis van letselschade zeker van belang. De wetgeving rondom letselschade wordt voortdurend aangepast. Die razendsnelle veranderingen maken de wereld van de letselschade ingewikkeld.

Tijdens deze cursus komen de grondbeginselen van het aansprakelijkheidsrecht alsmede het schadevergoedingsrecht aan bod. Duidelijk zal worden hoe men tot een passende schadevergoeding komt en wat de belangrijkste schadeposten zijn. De bedoeling is dat u begrijpt of een tegenpartij aansprakelijk is en zo ja, dat u aan de hand van een schadestaat inzicht heeft in de hoogte van de schadeposten.

Docent: mr. M. Bennami is als teamcoördinator bij RN Letselschade o.a. belast met de inhoudelijke dossierbehandeling en het bijstaan van letselschadeslachtoffers. Hij is eerste aanspreekpunt probleemgevallen met cliënten en is verantwoordelijk voor jurisprudentieonderzoek.

Sinds 2018 is hij mede-eigenaar van Bennami & Olofsen Legal Consultancy en is hij betrokken geweest bij toelatingstoetsen Arabisch.

Datum en tijd: zaterdag 7 mei 2022, 9:30-14:00 uur

Locatie: MasterTolken, Westzijde 83 G, 1506 GA Zaandam (15 min. lopen vanaf station Zaandam)

PE punten: 5 (4 college-uren en 1 PE inleesliteratuur + terminologielijst)

Prijs: 155,- ex. BTW incl. koffie/thee/lunch

Nadat u zich hebt ingeschreven voor deze cursus zullen wij zo spoedig mogelijk de factuur toesturen.

Deel dit evenement

bottom of page