top of page

Over MasterTolken

233_1440x960.jpg

MasterTolken is een jonge organisatie die wordt aangestuurd door ons, Roy van der Loo en Charelle Zwart. Wij zetten ons in voor het verzorgen en aanbieden van hoogwaardige tolk- en vertaaldiensten en het verbeteren van de kwaliteit van de tolk- en vertaalsector.


Daarom biedt MasterTolken naast tolk- en vertaaldiensten ook scholingsactiviteiten aan voor beëdigde tolken en vertalers die zich willen ontwikkelen op het gebied van tolk- en vertaalwerkzaamheden die een specifieke kennis van diverse rechtsterreinen vereisen. Met deze cursussen wordt beoogd een substantiële bijdrage te leveren aan het optimaal functioneren van tolken en vertalers in juridische procedures.


Het zwaartepunt ligt bij MasterTolken op cursussen met een juridisch karakter, maar ook cursussen die kunnen bijdragen aan de verbetering van de beroepspraktijk in het algemeen, dan wel op bijvoorbeeld medisch of technisch terrein zullen van het cursusaanbod deel uitmaken.

Mastertolken hecht veel waarde aan het persoonlijk contact met haar tolken, vertalers en klanten. Daardoor heeft zij goed inzicht in de ontwikkelingen/ veranderingen in de markt en springt zij bij het cursusaanbod in op de behoefte vanuit de tolk/vertaler en vanuit de klant.

Mocht u daarom behoefte hebben aan bepaalde cursussen/ onderwerpen, neem gerust contact met ons op.

bottom of page