top of page
Opleiding Pools.jpg

Opleiding Tolken in de sociale en (para)medische dienstverlening POOLS

U kunt zich hier inschrijven.

In een kleine groep van maximaal 14 cursisten wordt u in de prettige cursusruimte van MasterTolken opgeleid door enthousiaste, zeer ervaren docenten.   Omdat we in kleine groepen werken, is er veel tijd en ruimte voor individuele aandacht.  De opleiding omvat 16 lesdagen die op zaterdag op onze locatie te Krommenie plaatsvinden in een periode van ongeveer zes maanden.  Iedere cursusdag heeft 6 lesuren verdeeld over een dag van 10:00 tot 17:15 uur die wordt onderbroken voor korte koffiepauzes en een middagpauze waarin u wordt voorzien van een goede lunch.  Naast de tijd die u besteedt aan het bijwonen van de lessen moet u rekenen op ongeveer 10 uur huiswerk/zelfstudie per week.

De opleiding begint met een aantal lessen waarin u kennismaakt met de basis van het tolken: tolktechnieken en tolkethiek.  Deze lessen worden in het Nederlands gegeven.  Er wordt geoefend met de verschillende vormen van tolken zoals gesprekstolken, consecutief tolken, à vue, simultaantolken en telefonisch tolken en er wordt geoefend met notatietechnieken. 

Docenten uit de verschillende domeinen van de sociale en (para)medische dienstverlening leren u vervolgens in welke situaties u als tolk kunt worden ingezet, waar u tegen aan kunt lopen, wat er van u wordt verwacht (en wat niet) en waarom het zo belangrijk is de juiste terminologie te beheersen en te begrijpen.  U leert wat het is om te tolken bij huisartsen, in het ziekenhuis, bij maatschappelijk werk, de GGZ,  in de geboortezorg, bij de IND.  Bij elk van deze lessen hoort een terminologielijst met uitleg.  De docenten hebben allen ervaring in het werken met tolken binnen hun discipline.  Daarom zijn deze lessen geen saaie theoriecolleges, maar zijn ze interactief, gebaseerd op praktijkervaring.

In de opleiding wordt ook aandacht besteed aan de beheersing van uw Nederlandse taal.  De opleiding leidt immers op tot een examen dat op C1 niveau wordt afgenomen. Dat luistert nauw. De lessen  ‘Nederlands; de puntjes op de i voor tolken’ zijn zelfs voor nativespeakers Nederlands uitdagend. 

Tolken is geen kwestie van het alleen op hoog niveau beheersen van twee talen.  Om een boodschap goed over te kunnen brengen is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat u op de hoogte bent van de culturele eigenheden van de verschillende talen en rekening kunt houden met mogelijke cultuurverschillen.  Een workshop interculturele communicatie maakt daarom deel uit van de opleiding.

Na deze taal overstijgende theorie- en praktijklessen wordt u in een serie intensieve Tolkvaardigheidslessen getraind in het tolken Pools-Nederlands/Nederlands-Pools. Met behulp van rollenspellen gebaseerd op praktijksituaties uit de diverse domeinen van de sociale en (para) medische dienstverlening waar u in de voorgaande lessen vertrouwd mee bent geraakt,  oefent u onder leiding van docenten die niet alleen kunnen bogen op jarenlange ervaring als docent bij tolk- en vertaalopleidingen, maar die ook kunnen putten uit hun praktijkervaring als tolk.

 

Om te voorkomen dat u aan een (dure) opleiding begint zonder goed inzicht of het wel iets voor u is, houden wij intakegesprekken.  Bij de intake maken we persoonlijk kennis en kunt u zich verder informeren als er nog onduidelijkheden zijn over (deelname aan) de opleiding.  Deze gesprekken geven alleen een indicatie over het te verwachten studieverloop en de kans op een succesvolle afronding.  Er komt geen bindend advies, maar er zal u wel eerlijk worden afgeraden om te beginnen als bijvoorbeeld uw taalniveau niet toereikend is of als uw persoonlijke situatie een grote inzet in de weg staat. Nadat uw inschrijving voor de opleiding door ons is ontvangen, informeren wij u verder over het intakegesprek. Bij voldoende belangstelling start de opleiding na de intakegesprekken die in september worden gehouden.

 

Prijzen:

Intake                                                                                          €     85,-

Opleiding 16 x 6 college uren op locatie
inclusief koffie/thee/lunch                                                            € 2435,-

Studiemateriaal                                                                           €   135,-

Integrale tolktoets   C1                                                                €   675,-

 

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

 

U kunt zich hier inschrijven 

LET OP:  INSCHRIJVING IS NIET GEHEEL VRIJBLIJVEND

 

Bij een positief advies n.a.v. het intakegesprek en als MasterTolken de opleiding doorgang kan laten vinden, wordt er op uw deelname gerekend.

bottom of page